Tietosuoja

 1. Rekisterinpitäjä

Nimi:                             JDM Media Oy

Y-tunnus:                      2701019-6

Osoite:                          Kiljavantie 3 A

Postinumero:                 05200

Postitoimipaikka:           RAJAMÄKI

Puhelinnumero:             020088201 (1,50€/min 0 % alv) Toimistoaika 10-15.00

Sähköpostiosoite:          deeli.kentala@jdmmediagroup.com

 

 1. Rekisteriasioita hoitava henkilö

Yritys:                           JDM Media Oy

Nimi:                             Deeli Kentala

Sähköposti:                   deeli.kentala@jdmmediagroup.com

 

 1. Tietosuojavastaava

Nimi:                             JDM Media Oy

Y-tunnus:                      2701019-6

Osoite:                          Kiljavantie 3 A

Postinumero:                 05200

Postitoimipaikka:           RAJAMÄKI

Puhelinnumero:             020088201 (1,50€/min 0 % alv) Toimistoaika 10-15.00

Sähköpostiosoite:          deeli.kentala@jdmmediagroup.com

 

 1. Rekisterin käyttötarkoitus

Kerättäviä henkilötietoja käytetään:

Asiakkaan tunnistautumiseen, täyttääksemme sopimuksen palvelusta taikka tuotteesta,  käyttöoikeuksien hallintaan, yhteystietojesi luovuttamiseen valikoitujen kumppanien sähköisiä suoramarkkinointitoimenpiteitä varten taikka tarjotaksemme sijaintiperusteisia palveluita. Rekisteröityneiden käyttäjien tilausten toimittamiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon sekä kehittämiseen.

 

Henkilötietojasi käsitellään yrityksen sisällä liiketoiminnan ja asiakaspalvelun analysointiin, kehittämiseen, tuotteiden kehittämiseen, raportointiin, profilointiin, mallintamiseen sekä mainonnan ja sisällön tekniseen jakeluun. Tietoja käsitellään pääsääntöisesti ryhmätasolla, eikä raporteista voi tunnistaa yksittäistä henkilöä.

 

Suostumuksesi perusteella tietoja voidaan käyttää suoramarkkinointiviestien lähettämiseen sähköisiä kanavia pitkin. Kaikki suoramarkkinointitoimenpiteet eivät edellytä nimenomaista suostumusta. Suoramarkkinointia voidaan toteuttaa esimerkiksi olemassa olevan asiakkuuden perusteella tuotteiden ja palveluidemme markkinointiin, jotka ovat samaa tuoteryhmään kuuluvia tai vastaavia kuin jo tilatut tuotteet. Tämä koskee myös suoramarkkinointia työsähköposteihisi asemasi perusteella ilman suostumusta tilanteissa, joissa markkinoitava tuote tai palvelu liittyy työtehtäviisi. Sinulla on kuitenkin aina oikeus kieltäytyä suoramarkkinoinnista.

 

 

Suostumuksen voit peruuttaa milloin tahansa. Suostumuksen peruuttaminen voi kuitenkin vaikuttaa palvelujen käytettävyyteen. Asetamme myös evästeitä ja käsittelemme evästeillä havainnoituja tietoja pääasiallisesti suostumukseesi perustuen. Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta ennen peruuttamista tehdyn suostumukseen perustuvan käsittelyn laillisuuteen.

 

 1. Tietojen keräämisen ja käsittelyn peruste

Asiakkaan tietoja kerätään ja käsitellään asiakkaan suostumuksella, tai asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöön panemiseksi.

 

 1. Rekisterin tietosisältö

Yrityksen nimi, Y-Tunnus, Henkilön nimi, Sähköpostiosoite, Puhelinnumero, Henkilötunnus, Käyttäjätunnus ja Salasana, Tiedot tilatuista palveluista ja niiden muutoksista, laskutustiedot, muut asiakassuhteeseen ja tilattuihin palveluihin liittyvät tiedot.

 

 1. Tietojen säilytysaika

Henkilötiedot säilytetään niin kauan, kun niitä tarvitaan asiakkaan kanssa tehtävän sopimuksen täytäntöönpanemiseksi tai asiakaspalvelun kehittämiseksi.

 

 1. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin kerätään tietoja:

Henkilöltä itseltään muun maussa www-lomakkeilla lähetytyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sopimuksista, sosiaalisen median palvelujen kautta, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan. Yritysten ja muiden organisaatioiden yhteyshenkilöiden tietoja voidaan kerätä myös julkisista lähteistä kuten verkkosivuilta, hakemistopalveluista ja muilta yrityksiltä. Viranomaisen pitämistä rekistereistä lain sallimissa rajoissa (esim. ytj.fi). Tietoja kerätään myös Google Analytics –analytiikkatyökalun avulla.

 

 1. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja ei säännönmukaisesti luovuteta yrityksen ulkopuolelle. Osa yrityksen käyttämistä ulkopuolisista palvelun- tai ohjelmistontarjoajista saattavat säilyttää tietoja EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolella.

 

 1. Evästeiden (cookies) käyttö

Käytämme sivuillamme ns. cookie-toimintoa eli evästeitä. Eväste on pieni, käyttäjän tietokoneelle lähetettävä ja siellä säilytettävä tekstitiedosto, joka mahdollistaa internet-sivujen ylläpitäjän tunnistamaan usein sivuilla vierailevat kävijät, helpottamaan kävijöiden kirjautumista sivuille sekä mahdollistamaan yhdistelmätiedon laatimisen kävijöistä. Tämän palautteen avulla pystymme jatkuvasti parantamaan sivujemme sisältöä. Evästeet eivät vahingoita käyttäjien tietokoneita tai tiedostoja. Käytämme niitä siten, että voimme tarjota asiakkaillemme kunkin yksilöityjen tarpeiden mukaisia tietoja ja palveluita.

 

Mikäli sivuillamme vieraileva käyttäjä ei halua meidän saavan edellä mainittuja tietoja evästeiden avulla, useimmat selainohjelmat mahdollistavat eväste-toiminnon poiskytkemisen. Tämä tapahtuu yleensä selaimen asetuksien kautta.

On kuitenkin hyvä ottaa huomioon se, että evästeet voivat olla tarpeellisia joidenkin ylläpitämiemme sivujen ja tarjoamiemme palveluiden asianmukaiselle toimimiselle.

 

 1. Rekisterin suojaus

Tiedot siirretään SSL-suojatun yhteyden ylitse. Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta ja käsiteltävät tiedot on suojattu asianmukaisesti.

Sähköiset tiedot on suojattu palomuurilla, käyttäjätunnuksin ja salasanoin.

Tietojen käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään. Rekisterinpitäjä huolehtii, että tallennettuja tietoja ja palvelimien käyttöoikeuksia ja muita henkilötietojen turvallisuuden kannalta kriittisiä tietoja käsitellään luottamuksellisesti ja vain niiden työntekijöiden toimesta, joiden työnkuvaan se kuuluu.

 

 1. Automaattinen päätöksenteko

Automatisoituja yksittäispäätöksiä (EU:n tietosuoja-asetuksen artikla 22) ei tehdä.

 

 1. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja henkilötietorekisteriin on talletettu. Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä.

Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisteriasioista vastaavalle henkilölle.

 

Tarkastusoikeus on maksuton enintään kerran vuodessa toteutettuna.

 

Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisten tai vanhentuneiden tietojen oikaisua tai poistamista tai tietojen siirtoa järjestelmästä toiseen. Hänellä on myös oikeus rajoittaa tai vastustaa tietojensa käsittelyä EU:n tietosuoja-asetuksen artiklojen 18 ja 21 mukaisesti.

 

Rekisteröidyllä on oikeus peruuttaa aiemmin antamansa suostumus tietojen käsittelylle tai tehdä henkilötietojensa käsittelyyn liittyvistä seikoista valitus valvontaviranomaiselle.

 

Rekisteröidyllä on myös oikeus kieltää tietojensa käyttö suoramarkkinointitarkoituksiin.

Remember Me