AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutuksesta opit ja osaaminen unelmien ammattiin

Sisustussuunnittelijan ammatti on monelle unelmien työ, jossa pääsee yhdistämään luovuuden, teknisen osaamisen sekä ihmisten parissa työskentelyn. Usein sisustussuunnittelija palkataan silloin, kun halutaan parantaa tilojen käyttömukavuutta, toimivuutta tai visuaalista ilmettä. Sisustussuunnittelijan päätehtävänä on luoda esteettisiä ja toiminnallisia tiloja, jotka vastaavat kulloisenkin asiakkaan tarpeita.
Miten sisustussuunnittelijaksi voi opiskella ja mitä oppeja sisustussuunnittelijan koulutuksesta saa?

Sisustussuunnittelijan koulutus valmentaa suunnittelutyöhön

Sisustussuunnittelijan ammattitaito rakentuu monesta eri asiasta, jotka ovat huomioitu AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutuksen opinto-ohjelmassa.
Koulutuksessa käydään läpi muun muassa tilasuunnittelun perusteita, värioppia ja valaistussuunnittelua, mittakaavaan piirtämistä sekä tietokoneavusteista suunnittelua, suunnitelmien dokumentointia, materiaalioppia, sisustuksen tyylihistoriaa sekä trenditietoutta. Koulutus tarjoaa myös perustietoja sisustusalan yrittäjyydestä.
AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutus antaa erinomaiset perusvalmiudet kodin tilojen ammattimaiseen suunnitteluun. Käytännönläheinen opinto-ohjelma tarjoaa mahdollisuuden harjoittaa omia suunnittelutaitoja jo opiskeluaikana. Opiskelijat työstävät koulutuksen ajan aitoa suunnittelukohdetta, josta he kokoavat suunnitteluosaamistaan kuvaavan lopputyön, oman suunnitteluportfolion.

Arvostettu koulutusohjelma avaa ovia työelämään

AJK-Jatkokoulutuksen sisustussuunnittelijan koulutuksen suorittaneet opiskelijat ovat työllistyneet alalle verrattain hyvin. Enemmistö valmistuneista alkaa sisustusalan yrittäjäksi, mutta opiskelijoita on päätynyt myös muihin alan tehtäviin, kuten muun muassa keittiösuunnittelijoiksi, sisustusneuvojiksi ja sisustusmyyjiksi. Moni valmistuneista päätyy suunnittelemaan ajan myötä myös pienimuotoisia julkisia kohteita. Oma urapolku riippuu paljolti omasta aikaisemmasta taustasta ja omista kiinnostuksen kohteista.
Haluaisitko sinäkin opiskella sisustussuunnittelua?
Seuraava koulutus alkaa 21.3.2024. Voit hakea koulutukseen AJK-Jatkokoulutuksen nettisivujen kautta sähköisellä hakemuslomakkeella 8.3.2024 mennessä. Koulutus sopii kaikille aiheesta kiinnostuneille, eikä sinulla tarvitse olla aikaisempaa kokemusta sisustusalasta.

Remember Me