Tutkimus: Asunnon viihtyisyys jopa sijaintia tärkeämpi kriteeri vuokra-asuntomarkkinoilla

Realia Management teetti tutkimuksen vuokralla asuvien suomalaisten arvostuksista ja asunnon valintakriteereistä. 59 % tutkimukseen vastanneista vuokralla asuvista kertoi valinneensa vuokra-asumisen siksi, että se sopii heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa. Ennen kaikkea arvostettiin mahdollisuutta vaihtaa asuntoa joustavammin (61%), mutta toisaalta reilu puolet (53%) ilmoitti, että heillä ei ole varaa omistusasuntoon. Tutkimuksen totetti IRO Research.

Yhä useampi valitsee vuokralla asumisen omistusasumisen sijaan. Tilastokeskuksen mukaan vuokra-asuminen on yleistynyt erityisesti alle 40-vuotiaiden keskuudessa, ja 30-34-vuotiaiden asuntokunnista vain alle puolet asui omistusasunnossa vuoden 2018 lopulla*. Realia Management teetti IRO Researchillä tutkimuksen, jossa selvitettiin, millaisista syistä suomalaiset valitsevat asumismuodokseen vuokra-asumisen ja millaisia asioita he arvostavat vuokra-asuntoa valitessaan.

Tutkimuksessa 59 % vuokralla asuvista kertoi valinneensa vuokralla asumisen siitä syystä, että se sopii heidän nykyiseen elämäntilanteeseensa. 53 % vastaajista ilmoitti myös, ettei heillä ole varaa omistusasuntoon ja he ovat tästä syystä valinneet vuokra-asumisen. 22 % vastaajista kertoi, etteivät he halua sitoutua omistusasuntoon ja siksi vuokra-asunto on heille paras vaihtoehto.

Vuokralla asuvat kertoivat arvostavansa vuokra-asumisessa mahdollisuutta vaihtaa asuntoa omistusasuntoa joustavammin (61 %). Reilu puolet (53 %) vastaajista kertoi arvostavansa sitä, ettei heidän tarvitse kiinnittää pääomaa asumiseen.

”Moni muuttaa tänä päivänä työn tai opiskelujen perässä ja tällöin vuokra-asunto on useimmiten omistusasuntoa helpompi asumismuoto. Erityisesti nuorten aikuisten keskuudessa arvostetaan mahdollisuutta vaihtaa asuntoa helposti. Asumiseen ei haluta sitoa paljoa pääomaa vaan se käytetään mieluummin muuhun”, Realia Managementin asuntovuokrauspalveluiden johtaja Jussi Lindholm sanoo.

Vuokra-asunnon valintaan vaikuttaa eniten vuokran suuruus

Tutkimuksessa pyydettiin vastaajia arvioimaan, kuinka tärkeitä eri tekijät olivat heille vuokra-asuntoa valittaessa. Tärkein valintakriteeri oli vuokran suuruus; sitä piti tärkeänä 90 % vastaajista.

”Tämä on luonnollinen tulos, sillä asumiskulut muodostavat suuren osan ihmisten kuukausittaisista menoista. Vuokran suuruuden jälkeen tärkein valintakriteeri vastaajille oli hieman yllättäen asunnon viihtyvyys. Sitä piti tärkeänä valintakriteerinä 72 % vuokralla asuvista, kun asuinalueen viihtyisyyttä piti tärkeänä 69 % , palveluiden läheisyyttä 62 % ja liikenneyhteyksiä 58 % vastaajista. Eli perinteinen ”sijainti, sijainti ja sijainti” ei enää pädekään vuokra-asuntoa valittaessa”, Jussi Lindholm kertoo.

Reilu puolet vuokralla asujista uskoi asuvansa vuokralla myös viiden vuoden kuluttua

Vuokralla asujista 54 % uskoi asuvansa vuokralla myös viiden vuoden kuluttua. Neljännes vastaajista uskoi asuvansa viiden vuoden kuluttua omistusasunnossa. Vastaajista kolme neljästä oli asunut edellisessäkin asunnossaan vuokralla.

Tutkimuksessa kysyttiin myös, mikä on todennäköisin syy muutolle seuraavan kerran. Reilu viidennes (22 %) vastasi muuton syyn todennäköisesti olevan siirtyminen omistusasuntoon. 17 prosenttia vastaajista arvioi asunnon koon olevan todennäköisin syy muuttamiseen. Vuokran suuruuden ilmoitti muuton todennäköiseksi syyksi vain 9 % vastaajista.

http://tilastokeskus.fi/til/asas/2018/01/asas_2018_01_2019-10-10_tie_002_fi.html

Tutkimuksen toteutus

IROResearch Oy:n Tuhat suomalaista -tutkimuksen tiedonkeruu tehtiin internetissä IROResearch Oy:n valtakunnalliseen kuluttajapaneeliin. Tutkimuksen otos painotettiin iän, sukupuolen, asuinpaikkakunnan tyypin sekä maakunnan mukaan vastaamaan suomalaista väestöä valtakunnallisesti. Tutkimushaastatteluja tehtiin yhteensä 1 000. Tutkimuksen tiedonkeruuaika oli 22.11.-1.12.2019. Tutkimuksen tilastollinen virhemarginaali on maksimissaan n. + 3,2 %-yksikköä.

Lisätietoa:

Jussi Lindholm, johtaja, Realia Management Oy, puh. 0400 612 326, etunimi.sukunimi@realia.fi

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on whatsapp

Vuoden 2022 uusin julkaisu on ilmestynyt!

Lue ilmaiseksi kirjautumalla ja osallistut samalla arvontaan

Sivustolla käytetään evästeitä, joilla voimme parantaa sivustoa ja käyttökokemustasi sekä kohdentaa markkinointiamme. Osa evästeistä on sivuston toiminnalle välttämättömiä. Lue tietosuojaselosteestamme, miten käsittelemme evästeisiin liitettyjä tietoja.