Kaivo kannattaa huoltaa ajoissa kesää varten

Mökkikauden alkaessa on hyvä tarkistaa kaivon kunto, jotta voi huoletta nauttia vettä kesähelteillä. Kaivon huolto ja kaivoveden laadun seuranta on yksityiskaivon omistajan vastuulla.

Kaivon oikea sijainti, huolellinen suunnittelu ja rakentaminen sekä säännöllinen huolto ja ylläpito varmistavat sen, että kaivon vesi pysyy puhtaana. Kaivosta huolehtiminen eli säännölliset tarkistukset ja huolto sekä tarvittavat korjaukset ja kaivoveden laadun tutkituttaminen kuuluvat kaivonomistajan vastuulle.

 

Kaivon tarkistaminen paljastaa kunnostuksen tarpeen

Vain kesällä käytössä olevan mökkikaivon tarkistus ja tarvittavat toimenpiteet kannattaa tehdä keväällä ennen kaivon käyttöönottoa. Pitkään käyttämättä ollut kaivo kannattaa tyhjentää ennen käyttöönottoa, jotta kaivoon saadaan uutta, raikasta vettä. Myös kaivon sisäpuoli kannattaa tarkistaa.

Huonokuntoisen kannen kautta kaivoon voi päätyä pieniä eläimiä ja routa voi siirtää kaivonrenkaita pois paikoiltaan.  Veden tulee päätyä kaivoon vain pohjan kautta. Kaivon desinfiointi on tarpeen, jos kaivosta esimerkiksi löytyy kuollut eläin. Desinfiointi tulee tilata kaivon kunnostuksia tekevältä yritykseltä.

 

Tutkituta kaivoveden laatu säännöllisesti

Kaivovesi kannattaa tutkituttaa säännöllisesti esimerkiksi kolmen vuoden välein. Vesi kannattaa tutkituttaa ainakin seuraavissa tapauksissa:

  • uusi kaivo otetaan käyttöön
  • kaivo on ollut pitkään käyttämättä
  • veden epäillään aiheuttavan terveysoireita
  • veden väri, maku tai haju on muuttunut oleellisesti
  • perheeseen on syntymässä lapsi

Sameaa tai vierasta makua tai hajua sisältävää kaivovettä ei tule käyttää juomiseen tai ruoanlaittoon. Veden ulkonäkö tai maku ei kuitenkaan aina paljasta veden turvallisuutta. Kirkas ja raikkaan makuinen kaivovesi voi sisältää ihmisen terveydelle haitallisia mikrobeja tai kemiallisia aineita.

Laatuongelmat ovat yleensä paikallisia eikä niitä voi ennustaa esimerkiksi naapurikaivon perusteella. Kaivovesitutkimuksen avulla voidaan selvittää, onko kaivoveden laatu turvallista.

 

Käytä kaivoveden tutkimiseen erikoistunutta laboratoriota

Luettelo hyväksytyistä talousvesilaboratorioista on saatavilla Ruokaviraston verkkosivuilla. Laboratoriosta saa myös ohjeet näytteenottoon ja vedestä tehtävien tutkimusten valintaan. Laboratoriotutkimusten perusteella selviää, täyttääkö kaivon vesi sille asetetut vaatimukset ja onko sitä turvallista juoda.

 

Mitä kaivovesi on

Kaivovesi on maaperän läpi suodattuneesta sade- ja sulamisvedestä muodostunutta pohjavettä, jota ei yleensä tarvitse käsitellä millään tavalla ennen käyttöä. Pohjaveden laatu vaihtelee luontaisesti maa- ja kallioperän mukaan. Geologian tutkimuskeskuksen maa- ja kallioperäkartoista sekä Säteilyturvakeskuksen kartoista voi tarkistaa, millaisella alueella oma kiinteistö sijaitsee.

Lisätietoja:

terveystarkastaja Satu Ylhäinen

044 907 3697

satu.ylhainen@turku.fi

Remember Me