IKEA tutki Suomen kotien elämää: Kodilta kaivataan turvaa ja mukavuutta epävarmoina aikoina

IKEA on tutkinut kodin arkea ja sen ajankohtaisia muutoksia vuosittain toteutettavalla Life at Home -tutkimuksella jo yhdeksän vuoden ajan. Viimeisin, hiljattain toteutettu tutkimus paljastaa, että suomalaiset toivovat kodeiltaan tällä hetkellä ensisijaisesti turvaa ja mukavuutta. Vaikka kodin merkitys korostuu epävarmassa ajassa, vain reilu puolet suomalaisista kokee kotinsa kuvastavan heitä. Tutkimuksen mukaan elinkustannusten nousun odotetaan vaikuttavan paitsi asumiseen, myös kodin ulkopuolisiin harrastuksiin.

Ingka-konsernin maailmanlaajuinen kodinelämää koskeva tutkimus tuo esiin kodin merkityksen epävarmoina aikoina. Maailmanlaajuisesti nousevien elinkustannusten odotetaan vaikuttavan asumiseen, remontoimiseen ja kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Tutkimuksen mukaan puolet suomalaisista (43 prosenttia maailmanlaajuisesti) uskoo, että nousevat elinkustannukset vaikuttavat negatiivisesti kodin ulkopuolisiin harrastuksiin. Hieman alle kolmannes suomalaisista kertoo siirtävänsä tai peruvansa remontointisuunnitelmiaan. Vajaa viidennes suomalaisista puolestaan uskoo tulevansa muuttamaan pienempään asuntoon tai edullisemmalle asuinalueelle nousevien elinkustannusten vuoksi. 

”Jo pandemia-aikana totuttiin olemaan enemmän kotona. Nyt kotona tullaan todennäköisesti jälleen viettämään enemmän aikaa, kun nousevat elinkustannukset saavat monet tinkimään kodin ulkopuolisista harrastuksista. Epävarma maailman tilanne heijastelee myös helposti kotiin ja halutaan, että kotona voi tuntea olevansa turvassa. Tutkimuksen mukaan kaksi kolmesta suomalaisesta kokee, että kodin tarjoama turva on erittäin tärkeää”, kertoo IKEA Suomen sisustusjohtaja Pia Björkell.

Suomalaiset toivovat kodiltaan nautintoa – vain reilu puolet kokee kotinsa kuvastavan itseään

Life at Home -tutkimuksesta selviää, että suomalaiset toivovat kodeiltaan lisää viihtyisyyttä tai nautintoa. Tutkimuksen mukaan 87 % suomalaisista kokee viihtyvyyden olevan tärkeä ominaisuus kodissa, mutta vain 58 % kokee sen toteutuvan omassa kodissaan. Kolme viidestä suomalaisesta kokee, että kodin tärkein ominaisuus on mahdollisuus rentoutua.

Tutkimuksen mukaan ne, jotka tuntevat kotinsa heijastavan omaa itseään, suhtautuvat kotiinsa positiivisemmin. Suomalaisista kuitenkin vain 57 % kokee kotinsa kuvastavan heitä itseään. Hieman useampi kuin kaksi viidestä suomalaisesta kokeekin, että itse valitut esineet ovat tärkeä osa sitä, että koti tuntuu omalta. Koti tuntuu vastaajien mukaan omalta myös silloin, kun siellä on tilaa tehdä jokapäiväisiä asioita (36 %) sekä niitä asioita, joista on itse kiinnostunut (32 %).

Kotona viihtymiseen vaikuttaa moni seikka. Tutkimuksen perusteella usein erityisesti itse tehdyt valinnat ja hankinnat vaikuttavat siihen, että koti tuntuu omalta ja siellä on mukava olla: kodin mukavuutta ja viihtyisyyttä voi lisätä esimerkiksi sisustusesineillä ja kiinnittämällä huomiota materiaaleihin.

”Parempi arki koostuu lopulta pienistä asioista ja omannäköisistä valinnoista. Visiomme IKEA-maailmassa on juuri tämä, mahdollistaa parempaa arkea monissa erilaisissa kodeissa. Teemme tämän edullisten hintojen sekä kestävämmän arjen ratkaisujen, kuten uusiutuvista ja kierrätetystä materiaaleista valmistettujen tuotteidemme kautta. Tärkeä osa tätä työtämme on se, että tunnemme hyvin Suomen kotien tarpeet ja toiveet”, kertoo Björkell.

Tutustu tiivistelmään Suomen tuoreimmista Life at Home –tutkimustuloksista tiedotteen liitteistä. Globaali tutkimusraportti löytyy kokonaisuudessaan osoitteesta: lifeathome.ikea.com

IKEA yhteistyöhön Annie Leibovitzin kanssa – kameran linssi kääntyy tavallisten ihmisten koteihin

Life at Home -tutkimuksen mukaan maailmanlaajuisesti jopa 48 prosenttia (suomalaisista 44 %) kokee, että median esittämä kuva arjesta tai asumisesta ei vastaa heidän omaa kotielämäänsä tai arkeaan. Tehdäkseen tavallista arkea näkyvämmäksi IKEA käynnistää nyt yhteistyön palkitun yhdysvaltalaisen valokuvaaja Annie Leibovitzin kanssa. Yhteistyön myötä Leibovitz on nimetty IKEA-residenssitaiteilijaksi vuodelle 2023.

Roolissaan Leibovitz tulee kuvaamaan ihmisiä heidän kodeissaan seitsemässä maassa: Japanissa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Italiassa, Intiassa, Ruotsissa ja Englannissa. Yhteistyön tuloksena Leibovitz luo 25 valokuvan sarjan, joka tuo esiin ihmisten kotielämää ja arkea.

Life at home -tutkimuksessa yli 37 000 vastaajaa 37 eri maasta kertoi kokemuksistaan koteihinsa liittyen, pohti tämänhetkisiä huoliaan ja niiden vaikutuksia asumiseen sekä kertoi, miten heidän kotinsa kuvastavat heidän identiteettiään. Tutkimuksen toteutti YouGov ja kyselyyn vastasi Suomessa yhteensä 1010 yli 18-vuotiasta vastaajaa.

Remember Me