Huolehdi lasitettujen terassien ja parvekkeiden turvallisuudesta – Muista valvoa pieniä lapsia ja lemmikkejä parvekkeella

Turvallisuus- ja kemikaalivirastoon (Tukes) on tullut ilmoituksia kaatuneista terassilaseista. Korkea terassilasi voi kaatuessaan aiheuttaa vakavan vaaran. Parvekkeiden parvekelasitukset saattavat myös avautua hyvin helposti, joten parvekkeen sisustuksessa kannattaa muistaa turvallisuus, ettei pieni lapsi tai lemmikki pääse kiipeämään huonekalun avulla parvekkeen kaiteen yli.

Uusissa rakennuksissa parvekkeet on usein lasitettu ja vanhojen asuntojen parvekkeisiin asennetaan jälkikäteen lasituksia. Parvekelasitus suojaa parveketta ja tuo kotiin mukavasti lisätilaa sekä pidentää siellä vietettävää aikaa.

– Parveke tilana ei kuitenkaan eroa käyttöturvallisuuden osalta muista rakennuksen tiloista, vaan siihen kohdistuu samoja vaatimuksia. Parvekkeen pitää tilana olla yhtä turvallinen, kuin minkä tahansa rakennuksen muun osan, sanoo Tukesin ylitarkastaja Petri Kulmala.

 

Terassi- ja parvekelaseille  on erityyppisiä vaatimuksia

Terassilasitusjärjestelmälle ei ole eurooppalaisia yhdenmukaistettuja standardeja, mutta valmistaja voi kuitenkin halutessaan hakea eurooppalaisen teknisen arviointimenettelyn kautta tuotteelle vapaaehtoisen CE-merkinnän. CE-merkintä tarkoittaa, että tuote on valmistettu ja testattu eurooppalaisen arviointiasiakirjan mukaisesti.

– CE-merkintä ei kuitenkaan vielä takaa, että lasitus täyttää kansalliset käyttöturvallisuutta koskevat vaatimukset. Ne edellyttävät mm. lasien mitoittamisen tuulikuormalle. Terassilasituksissa käytetään lasityyppinä turvalasia, joka esimerkiksi henkilön törmäyksen seurauksena rikkoutuessaan hajoaa pieniksi muruiksi, eikä aiheuta sellaisia viiltoja kuten tavallinen tasolasi, kertoo  Kulmala.

– Henkilöturvallisuuden vuoksi myös parvekkeen kaiteen korkeudelle ja rakenteelle  on lainsäädännössä annettu vaatimuksia.  Parvekkeen kaiteen pitää olla yhtä asuntoa palvelevalla parvekkeella vähintään yhden metrin korkuinen. Säädöksissä määritellään myös kaiteessa olevien aukkojen koko. Kaiteessa ei saa olla vaakasuoria rakenteita tai kuvioita, jotka tekevät kiipeilyn mahdolliseksi, Kulmala jatkaa.

Putoamiselta suojaavan kaiteen lasirakenteen on oltava sellainen, että sen rikkoutuminen ei saa aiheuttaa putoamisvaaraa tai sirpaleiden putoaminen alle jäävän haavoittumisvaaraa. Kaiderakenteen ja sen lasituksen pitää kestää siihen ulkopuolelta kohdistuva tuulikuorma sekä sisäpuolelta kohdistuva viivakuorma ja pistekuorma.

– Parvekelasitukset ovat avattavia ja mekanismista riippuen ne voivat avautua hyvinkin helposti. Parveketta sisustaessa on tärkeää huomioida, ettei lapsi tai lemmikki ei pääse kiipeämään esimerkiksi parvekkeella olevan sohvan tai tuolin kautta parvekkeen kaiteen yli, Kulmala varoittaa.

 

Terassilasien toimivuus ja turvallisuus koostuu useammasta tekijästä – muista tämä hankkiessasi lasitusjärjestelmää

Avattavan terassilasituksen toimivuuteen ja turvallisuuteen vaikuttaa oleellisesti se, kuinka hyvin terassin rakenteet on suunniteltu ja perustettu maaperään. Korkea terassilasi voi olla hyvinkin painava ja pienikin painuma joko terassin puurungossa tai perustuksissa voi aiheuttaa sen, että liukulasi irtoaa yläkiskostaan ja aiheuttaa vaaran.

Varsinkin jälkikäteen rakennettuun terassiin lasitusta hankkiessa kannattaa tarkkaan selvittää terassin rakenteet ja sen toimivuus. Lisäksi kannattaa varmistaa valmistajalta, kuinka hyvin lasitusjärjestelmä sallii terassin muodonmuutokset korkeussuunnassa ja arvioida, kuinka hyvin se teknisesti toimii kyseisen terassirakenteen kanssa. Lähtökohtaisesti terassilasitukset suunnitellaan ja valmistetaan sillä oletuksella, että terassirakenteet eivät sen ympärillä elä.

– Oli kyseessä uusi tai vanhempi rakennuskohde, terassia suunniteltaessa on sen rakenteissa hyvä huomioida mahdollisen lasituksen asentaminen, lumikuormat yms. ja se, etteivät rakenteet pääse elämään liikaa. Myös vanhalle terassille lasitusta suunniteltaessa tulee huomioida samat asiat. Terassilasitusjärjestelmää valittaessa kannattaa valita sellainen järjestelmä, jossa lasituksen kaatuminen on estetty rakenteellisesti, neuvoo Kulmala.

 

Lisätietoja: Ylitarkastaja Petri Kulmala, p. 029 5052 741
sähköposti: etunimi.sukunimi@tukes.fi

Remember Me