Hajoaako hirsiseinä, pettävätkö perustukset? Avustusten hakuaika vanhojen rakennusten kunnostamiseen lähestyy!

Hämeen ELY-keskus jakaa vuosittain avustuksia rakennusperinnön hoitoon. Avustuksilla tuetaan vanhojen rakennusten säilyttävää korjausrakentamista sekä hyvien rakennus- ja korjaustapojen säilymistä. Avustusten hakuaika on 18.10‒30.11.2022.

Avustusta voivat hakea rakennusten yksityiset omistajat ja haltijat, rakennusperinnön hoitoa edistävät yhteisöt esim. asunto-osakeyhtiö, maatalousyhtymä, yhdistys, kunnat ja kuntayhtymät. Vuonna 2022 avustusta sai 16 kohdetta Päijät-Hämeessä ja 23 kohdetta Kanta-Hämeessä. Myönnetyt avustukset olivat suuruudeltaan 750–9 000 euroa. Kanta- ja Päijät-Hämeessä toteutettaviin hankkeisiin avustusta haetaan Hämeen ELY-keskuksesta.

Rakennusperinnön hoitoavustusta myönnetään erityyppisille ja -ikäisille rakennuksille. Sopivia korjauskohteita ovat esimerkiksi vesikaton, rungon ja ulkoseinien, perustusten, ikkunoiden ja ovien tai tulisijojen kunnostaminen. Avustusta voi hakea myös rakennuksen pihapiirin tai muun välittömän ympäristön kunnostamiseen sekä muihin kunnossapitoa, suojelua ja parantamista edistäviin toimenpiteisiin. Myös kuntokartoituksen ja korjaussuunnitelman tekemiseen voi saada avustusta.

Avustettavien kohteiden valinnassa otetaan huomioon mm. kulttuurihistoriallinen arvo, suunnitellut kunnostustoimenpiteet, kunnostustöiden vaikutus rakennuksen säilymiseen tai laajemmin ympäristöön sekä korjaushankkeen toimiminen kannustavana esimerkkinä.

Avustuksella tuetaan eri aikakausien hyvien rakennus- ja korjaustapojen säilymistä, rakennusperinnön ja kulttuuriympäristön arvojen säilymistä sekä perinteisten työtapojen, ammattien sekä materiaalien säilymistä. Säästävä korjaaminen toteuttaa kestävän rakentamisen ja kiertotalouden tavoitteita eikä tuhlaa materiaaleja. Asiantunteva korjaaminen varmistaa rakennuksen säilymisen pitkään käyttökelpoisena.

Avustushaun infotilaisuus järjestetään syyskuussa

Hämeen ELY-keskus järjestää infotilaisuuden rakennusperinnön hoitoavustuksen mahdollisuuksista 22.9.2022 klo 17.30–19. Tervetuloa kuulemaan! Infotilaisuus on kaikille avoin ja maksuton. Tilaisuus järjestetään verkossa Teamsilla. Linkki tilaisuuteen löytyy ELY-keskuksen verkkosivujen tapahtumakalenterista (ely-keskus.fi).

Tilaisuuden ohjelma:

Ohjeita Museoviraston rakennusten entistämisavustusten hakuun sekä perehdytystä perinteisiin materiaaleihin ja työtapoihin
Anne Räsänen, Hämeenlinnan kaupunginmuseon rakennusrestaurointiasiantuntija

ELY-keskuksen rakennusperinnön hoitoavustus ja käytännön ohjeita avustuksen hakemiseen
Hannele Kuitunen, Alueidenkäytön asiantuntija, Hämeen ELY-keskus

Yleisön kysymyksiin ovat vastaamassa myös rakennustutkijat alueellisista vastuumuseoista sekä korjausasiantuntija Anssi Malinen Lahden museoista.

Avustuksia koskevia kysymyksiä voi lähettää etukäteen Hämeen ELY-keskukseen Hannele Kuituselle, hannele.kuitunen@ely-keskus.fi

Tilaisuus järjestetään yhteistyössä Kanta- ja Päijät-Hämeen alueellisten vastuumuseoiden kanssa.