Asfalttia paikalliselta pk-yritykseltä

Turun seutukunnan , Vakka-Suomen ja Satakunnan alueella ja vuosikymmeniä toiminut Laatu-Asfaltti Oy markkinoi, tuottaa ja asentaa asfaltin asiakaslähtöisesti itse. Yhtiön tapana on tehdä urakat kerralla kuntoon. Jos muutostarpeita ilmenee, ne hoidetaan nopeasti ja joustavasti.

Muista alan toimijoista riippumattomana ja paikallisena pk-yrityksenä Laatu- Asfaltti pystyy toimimaan Lounais-Suomessa ketterästi ja luotettavasti valtakunnallisten yritysketjujen joukossa. Vankka luottamus ja ammattitaito ovat syntyneet noin 30 toimintavuoden ja työntekijöiden pitkän alan kokemuksen myötä.

“Yhteenvetona voisin kiteyttää, että kolmen neliön paikkaustyö on meille yhtä tärkeä kuin esimerkiksi 30 000 neliön asfaltoitava alue”, toimitusjohtaja Pertti Kankare summaa.

“Meille erityisen tärkeitä, mieluisia ja haastavia asiakkaita ovat isännöintitoimistot, rakennusliikkeet ja infrarakentajat. Heidän kohdallaan laatu, joustavuus ja töiden mutkaton sujuminen ovat meille tärkeitä arvoja”, tähdentää Pete Kankare.

Insinööri Pete Kankare korostaa ketterän, hyvään laatuun ja palveluun satsaavan perheyrityksen merkitystä suurten valtakunnallisten organisaatioiden joukossa. Kankare kertoo että Laatu-Asfaltti on viime vuosina alkanut toimimaan asfaltin tuottamisen ja asennuksen lisäksi myös pohja- ja maarakentamisen sektorilla, joka liittyy sujuvasti asfaltointiin.

Oma alue hyötyy

“Käyttämällä paikallista pk-yritystä asiakas varmistaa aidon kilpailun. Tämän lisäksi raha kiertää pääsääntöisesti omalla alueella. Näin se heijastuu suoraan paikalliseen hyvinvointiin ja kehitykseen”, Pete Kankare tähdentää.

Laatu-Asfaltti valmistaa tuotteensa 95-prosenttisesti kotimaisista ja ennen kaikkea lietolaisista raaka-aineista. Osa raaka-aineesta tulee kierrätysasfaltista, mikäli olemassa olevat korkeat laatuvaatimukset uusiomassan käytöstä täyttyvät. Laatu varmistetaan jatkuvilla laboratorionäytteillä ja niiden testauksella.

Tuotannossa on käytetty toiminnan alusta alkaen vähärikkistä kevytlämmitysöljyä. Asfalttiasemalla hyödynnetään luonnossa hajoavia voiteluaineita. Näin Laatu-Asfaltti kantaa omalta osaltaan myös ympäristövastuunsa. Tällä alalla on kiireisin aika kesällä, jolloin ei voida noudattaa virastoaikaa. Töitä tehdään usein aamukuudesta pitkään iltaan asti. Osaa tämän päivän nuorista ja vähän vanhemmistakaan alan pitkät työrupeamat eivät houkuttele.

“Ylitöistä saatavat korvaukset ja talven pitkät vapaat eivät enää tämän päivän Suomessa riitä houkuttelemaan kaikkia alan töihin. Välillä tuntuu siltä, että ammattikoulutukseen mennään pakollisen oppivelvollisuuden vuoksi eikä oppimaan ammatin perusteita kuten ennen”, Kankare pohtii.

www.laatuasfaltti.fi

Remember Me