Kodinrakentajainfo

Asumisen tulevaisuus

Tällä hetkellä asumisen trendit korostavat urbanisaatiota eli kaupungistumista maaseudun kustannuksella. Aluesuunnittelu ja poliittinen päätöksenteko keskittää ihmisiä kasvukeskuksiin ja kaupunkeihin. Toisaalta ihmiset kaipaavat takaisin asumaan maaseudulle. Tutkitusti on todettu, että maaseudulla asuvat ihmiset voivat paremmin ja ovat onnellisempia kuin kaupungeissa asuvat. Onkin aika luoda urbanisaation megatrendille vastatrendi, ruralisaatio. Nyt on trendikästä muuttaa maalle ja elää onnellista elämää.

On arvioitu, että tulevaisuuden asumiseen vaikuttavia trendejä ovat digitalisaatio, asumisen muuttuminen palveluksi, monipaikkaistuminen ja monimuotoistuminenomavarainen jakamistalouteen perustuva ruoan- ja energiantuotanto, asukaskeskeisyys ja asumis- ja elinkustannusten kohtuullistaminen. Näiden trendien toivotaan ja odotetaan parantavan kaupungeissa asuvien ihmisten elämän laatua.  Mutta mikä tekee asuinalueesta hyvän asua ja miten asumisessa voidaan vaikuttaa onnellisuuteen. Tutkitusti se on luonnon läheisyys. ”Vaihtoehto, joka huomioi ja tuo jo nyt käytäntöön asumisen tulevaisuuden trendit, on jo olemassa mutta tarjoaa nämä kaikki mahdollisuudet maaseudulla asumiseen”, toteaa ASV Arctic Smart Village Oy:n yhteisöllisyyspäällikkö Petri Kittilä.

Tulevaisuustutkijoiden mukaan työelämä tulee muuttumaan lähivuosina yhä enemmän projektiluonteiseksi ja etätöiden määrä tulee kasvamaan. Työn tekeminen ei ole enää paikkasidonnaista, eikä ole välttämätöntä asua lähellä työpaikkaa, koska kotisi voi olla työpaikkasi. Työelämän murros antaa uusia mahdollisuuksia myös maaseutukunnille ja luo uusia mahdollisuuksia kasvattaa kunnan elinvoimaisuutta. Ihmiset ovat alkaneet kaivata takaisin lähelle luontoa ja etsivät jo vaihtoehtoja toteuttaa tarvettaan. Tulevaisuudessa myös osallisuuden ja yhteisöllisyyden merkitys kasvaa. Yhteisöön kuuluminen on jatkossa hyvinvoinnin ja onnellisen elämän tärkeimpiä kulmakiviä.

ASV Arctic Smart Village Oy:n kehittämä Älykylä® -konsepti vastaa kaikkiin näihin tarpeisiin tarjoamalla uuden maaseutuasumisen ja kodin rakentamisen mallin. Älykylässä älykkyys on paljon enemmän kuin älyteknologian ratkaisuja. Älyteknologia tuo asukkaalle elämisen helppoutta, energiatehokkuutta ja elämisen aikaisia säästöjä. Älykkyyttä tuo myös yhteisöllisyys. Yhteisöllisyys antaa tukea ja turvallisuutta ja luo sosiaalisen kanssakäymisen mahdollisuuksia. Asukkaalle Älykylien yhteisöllisyys tarjoaa sekä henkistä että taloudellista hyötyä. Vaikka asut yksin, et elä yksin. Lähimmäinen otetaan huomioon ja apua on saatavilla niin isoissa kuin pienissäkin huolissa. Kiertotalous ja jakamistalous sekä uusi asumisosuuskuntamalli tarjoaa myös arjen säästöjä. Yhteiseen käyttöön hankitut hyödykkeet ja yhteisesti kilpailutetut hankinnat säästävät sekä omia kustannuksia, että luontoa. Älykylät ovat energiaomavaraisia, joissa energia tuotetaan puhtain menetelmin. Energiaomavaraisuus pienentää asuinkustannuksia ja tuo riippumattomuutta.

Älykylässä yhdistyvät useat hyväksi koetut ja testatut toiminnot ja investoinnit uudella tavalla. Älykylä®-konsepti tarjoaa asukkaille uutta elämäntapaa, joka on korkealaatuista, mutta suhteellisen edullista. Samalla he saavat muut laadulliset ja imagolliset hyödyt ilmasto- ja ympäristöystävällisyydestä, edistyksellisyydestä ja edelläkävijyydestä aina moderniin asumiseen. Hiilineutraaliuteen ja resurssiviisauteen pyrkivä Älykylä® tuo asukkaalle, mutta myös alueelle, positiivisen imagohyödyn. ”Älykylä® mullistaa asumisen ja rakentamisen. Se on halvempi, parempi, turvallisempi ja ekologisempi, kuin perinteiset toimintamallit”, kertoo yhtiön perustaja ja toimitusjohtaja Juri Laurila.

Utajärvelle nousee maailman ensimmäinen Älykylä®

Maailman ensimmäinen, tulevaisuuden asumistrendien mukainen, Älykylä® rakennetaan Utajärvelle, Pohjois-Pohjanmaalle. Utajärvelle rakennettavaan GeoHouse Älykylään voi nyt ilmoittautua asukkaaksi. Älykylä.fi -portaalin kautta älykylässä asumisesta kiinnostuneet voivat hoitaa varauksen, varausmaksun ja myöhemmin myös rakennuttamisen työvaiheiden kilpailutuksen. Ilmoittautumisessa kannattaa toimia nopeasti, sillä asuntoja on tarjolla rajallinen määrä! Lue lisää: www.älykylä.fi

Lisätietoja:

Juri Laurila, 040-514 5000, juri.laurila@arctic2020.fi

toimitusjohtaja, ASV Arctic Smart Village Oy