Kodinrakentajainfo

Paroc_eXtra_product_picture

PAROC-kivivilla on kosteiden olosuhteiden kuiva kaveri

Suomessa sataa ja rakentaminen tapahtuu ulkona. Tutkimusten mukaan kuitenkin vain hyvin pieni osa rakennusten kosteusongelmista johtuu rakennusvaiheessa tapahtuvasta lyhytaikaisesta materiaalien kastumisesta – suurin syy ongelmiin löytyy rakennus- ja suunnitteluvirheistä, rakennuksen käytöstä sekä huonosta ylläpidosta.

Lämmöneristeiden ja rakenteiden kastumista ja kuivumista rakennusprojektin aikana on tutkittu hyvin laajasti sekä tutkimuslaitoksissa, työmailla että rakennetuissa kohteissa. Paroc kivivillan on todettu näissä vertailevissa tutkimuksissa olevan erittäin kuiva.

Erinomainen suorituskyky

Valmiissa rakennuksessa lämmöneriste on aina kuivissa olosuhteissa – lukuun ottamatta maanpinnan alapuolisia rakenteita. Rakennuksen kate ja julkisivuverhoukset detaljeineen suojaavat eristeitä ulkoapäin ja höyrynsulku sisältä päin. Rakennuksen käytön aikana on tärkeää, ettei eriste ime itseensä vettä kosteasta ulko- tai sisäilmasta heikentäen rakenteen lämmöneristävyyttä.

Rakennusvaiheessa tärkeimmät ominaisuudet lämmöneristeille ovat mahdollisimman vähäinen vedenimu ja nopea kuivumisaika. VTT:llä teetetty laaja lämmöneristeitä koskeva tutkimus osoitti, että eristeiden kosteusteknisessä toiminnassa on eroja. Paroc kivivilla

  • pysyy kuivana korkeissakin ilmankosteuksissa
  • ei ime itseensä vettä
  • kuivuu erittäin nopeasti
  • ei nosta vettä kapillaarisesti

Säästöjä ja turvallisuutta

Suurin osa rakennusmateriaaleista sisältää vettä, jonka tulee päästä poistumaan rakenteista mahdollisimman pikaisesti jo rakennusvaiheen aikana. Työmaanaikaisen sateen ja kostean ilman aiheuttama kosteuslisä eri materiaaleissa vaihtelee suuresti. Vaikka eriste ei kastuisikaan, muiden rakenteiden kosteusmäärä nousee. Tämän vuoksi eristeen vesihöyrynläpäisevyydellä on suuri rooli kokonaisten rakenteiden kuivumisajan kannalta – hyvin vesihöyryä läpäisevä eriste antaa rakennuskosteuden kuivua kahteen suuntaan. Paroc kivivilla

  • on diffuusioavoin eli se antaa ympäröivien rakenteiden kuivua molempiin suuntiin
  • minimoi betonirakenteiden kuivumisajan ja vaikuttaa näin projektiaikataulujen lyhenemiseen ja merkittäviin kustannussäästöihin

Ilman hometta

Hometta esiintyy kaikkialla – ilmassa ja lähes kaikilla ulkoilmassa olevilla pinnoilla. Pienet ja kevyet homeitiöt pääsevät rakennukseen avoimista ovista, ikkunoista, tuuletusaukoista sekä lämmitys- ja ilmastointikanavista. Vain laaja ja toksiineja erittävä homekasvu aiheuttaa yleensä oireita rakennuksen asukkaille.

Home kasvaa vain, jos se saa ympärilleen sopivassa määrin lämpöä, ravinteita ja kosteutta. Homekasvu alkaa, jos suhteellinen kosteus on korkea (≥ RH80 – 85 %), lämpötila on yli 10°C ja ravinteeksi löytyy riittävästi orgaanista materiaalia. Jos joku näistä puuttuu, ei home kasva.

Puolueettomien tutkimusten ja laskelmien mukaan PAROC-kivivillalla eristetyt rakenteet pysyvät kuivina – myös ääriolosuhteissa. Tutkimuksessa oli mukana 13 tyypillisintä seinä- ja kattorakennetta. Rakenteiden toiminta tutkittiin vuoden 2030 ilmasto-olosuhteissa 5 vuoden aikana. Rakenteita tarkasteltiin 80% (normaali taso) ja 95% (kostunut rakenne) suhteellisessa kosteudessa.

Kivivillaeristeet on valmistettu epäorgaanisesta kivestä, joten se ei ole homeille suotuisaa ravintoa. Paroc on teettänyt kivivillalle hometestit puolueettomassa laboratoriossa. Testi tehtiin 95 – 100% suhteellisessa kosteudessa ja 22°C asteen lämpötilassa käyttämällä kaikkein tyypillisimpiä hometyyppejä. Paroc kivivilla:

  • ei homehdu eikä aiheuta muiden rakenteiden homehtumista
  • ei sisällä palonestokemikaaleja, jotka edistäisivät kosteissa olosuhteissa korroosion muodostumista

Lue lisää: www.tutkittujuttu.fi

Kuivin_korkeissa_ilmankosteuksissa_v2

DIAGRAMMI 1: Hygroskooppinen tasapainokosteussisältö, 98% RH (EN 12571-2013)

Paroc kivivilla pysyy kuivana myös kaikkein kosteimmalla ilmalla.

Ei_ime_vetta

DIAGRAMMI 2: Veden imeytyminen kapillaarisesti

Paroc kivivilla ei kastu – edes vesilammikossa.


A-Aidat Oy Bannerimainos_netti

Banner-mother-140x250px

siuntio

28-5-2019-sorbox-mainos-banneri

SE_Wiser_140x250px_2

lahden_messut_raksa2020_banneri_140x250.